Traumatiserte flyktninger i behandling – en studie over 3 år: Forhold som har sammenheng med grad av lidelse og utviklingen over tid

Opaas, M. (2015 October). Traumatiserte flyktninger i behandling – en studie over 3 år: Forhold som har sammenheng med grad av lidelse og utviklingen over tid. Foredrag på Flyktningkrisen. Presentasjon av vår forskning, Oslo.