Traumatiserte flyktninger i psykologisk behandling. En naturalistisk studie av behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Hvem blir bedre under hvilke forutsetninger? Kunnskap bakenfor gjennomsnittet

Opaas, M. (2016 April). Traumatiserte flyktninger i psykologisk behandling. En naturalistisk studie av behandlingsforløp i spesialisthelsetjenesten. Hvem blir bedre under hvilke forutsetninger? Kunnskap bakenfor gjennomsnittet. Foredrag på Voksne traumatiserte flyktninger i behandling. Frokostseminar, Oslo.