Ung, kär och våldsutsatt – våld i ungas nära relationer

Øverlien, C. (2017 November). Ung, kär och våldsutsatt – våld i ungas nära relationer. Paper presented at Barn och unga som brottsoffer, Stockholm.