Ungdomsårene – en tid for utvikling. Sammenhenger mellom hjernens utvikling, tanker og atferd.

Augusti, E. M. (2018 November). Ungdomsårene - en tid for utvikling. Sammenhenger mellom hjernens utvikling, tanker og atferd. Foredrag på Utlendingsdirektoratets barnefaglige dag, Oslo.