Unges egne historier om sorg [Anmeldelse av boka Ung sorg: 14 unge om døden og livet videre. Av Dyregrov, Gjestvang & Slagsvold]

Dyb, G., & Kristensen, P. (2009). Unges egne historier om sorg [Anmeldelse av boka Ung sorg: 14 unge om døden og livet videre. Av Dyregrov, Gjestvang & Slagsvold]. Tidsskrift for Den norske legeforening, 129, 440-441.

Forskerne