Utøyaoffer tveksamma till "blodspengar".

Nilsen, L. G., (2016). Utøyaoffer tveksamma till "blodspengar".

Forskerne