"Utprøving av en konsultasjonsmodell. Bruk av foreldre som atferds-""terapeuter"" overfor egne barn"

Amlien, Ø., & Tjersland, O. A. (1974). Utprøving av en konsultasjonsmodell. Bruk av foreldre som atferds-"terapeuter" overfor egne barn. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave).