Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen

Martinsen, M. (2019 November). Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen. Foredrag på Fagseminar, Stjørdal.