Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen – samarbeid på tvers

Martinsen, M. (2020 January). Utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunen - samarbeid på tvers. Foredrag på Fagseminar, Lørenskog.