Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen

Martinsen, M., & Dyrdal, G. M. (2020 February). Utprøving av Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi i kommunen. Foredrag på Seminar, Kirkenes.