Våld mellan ungdom i nära relation. Hur gamla frågor finner nya arenor med förödande konsekvenser

Øverlien, C., & Hellevik, P. (2014 November). Våld mellan ungdom i nära relation. Hur gamla frågor finner nya arenor med förödande konsekvenser. Foredrag på Victimologi konferens, Brottsoffermyndigheten, Stockholm.