Våld mot kvinnor och familjevåld: Vad gör myndigheter och civilsamhället? Vad kan vi lära oss av varandra i Norden?

Bergman, S. (2018 November). Våld mot kvinnor och familjevåld: Vad gör myndigheter och civilsamhället? Vad kan vi lära oss av varandra i Norden?. Paper presented at Seminar i tilknytning til FN:s internasjonale dag om vold mot kvinner, Jakobstad.