Tema: Tvungen migrasjon og flyktninghelse

Veien fra ankomst til bosatt

Skar, A. M. S., Jensen, T. K., & Selvanayagam, K. (2019). Veien fra ankomst til bosatt. In R. Dybdahl, L. Lien, H. Siem, H. H. Bakke & I. Julardzija (Red.) Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring (pp. 144-156). Universitetsforlaget.

Forskerne