Tema: Vold og overgrep

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Myhre, M. C. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. .

Forskerne