Tema: Vold og overgrep

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Myhre, M. C., & Lunde, I. (2018). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. .

Forskerne