Vi er OK – Kvinnelig omskjæring – det angår deg

Johansen, R. E. B. (2002). Vi er OK - Kvinnelig omskjæring - det angår deg. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Forskerne