Tema: Vold og overgrep

Vi trenger en oppdatert forståelse av vold.

Daae, C., Ødegård, G., (2024). Vi trenger en oppdatert forståelse av vold. Forskersonen.no.