Voksne, traumatiserte flyktningers problemer med undervisningssituasjonen og med å lære norsk

Opaas, M. (2016 March). Voksne, traumatiserte flyktningers problemer med undervisningssituasjonen og med å lære norsk. Foredrag på Fagsamling om psykiske traumer og læring, Oslo.