Besøksforbud – et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?.

Dullum, J. V., (2019). Besøksforbud - et virksomt beskyttelsestiltak for voldsutsatte?. .Fagdag Oslo krisesenter, Oslo krisesenter.