Vold mot eldre – et utfordrende folkehelseproblem?

Sandmoe, A. (2018 November). Vold mot eldre – et utfordrende folkehelseproblem?. Foredrag på Helse- og omsorgskonferansen 2018, Sundvolden, Hole.