Vold mot eldre – utredning og diagnostikk

Sandmoe, A. (2018 October). Vold mot eldre - utredning og diagnostikk. Foredrag på Olaviken-konferansen 2018, Bergen.