Tema: Vold og overgrep

Vold og økonomi: Vold er et problem for likestilling og rammer kvinner mest.

Bjørnholt, M., (2023). Vold og økonomi: Vold er et problem for likestilling og rammer kvinner mest. Norges forskningsråd.