Ansatte
Gythfeldt, Knut Pressebilder

Gythfeldt, Knut

Seniorrådgiver
Enhet: Forsknings- og administrasjonsstab
Telefon: 976 60 220

Kompetanseområder

Administrasjon, ekstern finansiering, forskningsmidler, internkontroll, personvern, avtaler, SharePoint.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Gythfeldt, K., & Heggen, K. (2013). Hva betyr høgskolene for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner. Søkelys på arbeidslivet, 30(3), 235-250.

Rapporter

Gythfeldt, K. (2012). Nyutdannede ved HiOA. Utdannelsens relevans for jobb. Høgskolen i Oslo og Akershus. (SPS Arbeidsnotat 2).

Heggen, K., & Gythfeldt, K. (2012). Er høgskolene regionale kvalifiseringsinstitusjoner? Likheter og ulikheter mellom høgskolene på Vestlandet og i hovedstadsregionen. Høgskolen i Oslo og Akershus. (HiOA rapport 5).

Andre publikasjoner

Heggen, K., & Gythfeldt, K. (2012). Høyskolene har regional betydning. Aftenposten (aftenutg. : trykt utg.).

Pressebilder