Tema: Katastrofer, terror og stressmestring

Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer

G. Dyb & T. K. Jensen (2019). Å leve videre etter katastrofen: Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal Akademisk.

Forskerne