Tema: Vold og overgrep

Parental emotional reactions and their role in therapy for traumatized children and adolescents. A Norwegian treatment study With traumatized children and adolescents

Holt, T. (2014). Parental emotional reactions and their role in therapy for traumatized children and adolescents. A Norwegian treatment study With traumatized children and adolescents. Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Psykolog og stipendiat Tonje Holt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt foreldres emosjonelle reaksjoner når deres barn behandles for følger av traumatiske opplevelser.

Metodeuavhengig

– Vi ser at foreldrenes emosjonelle reaksjoner og depressive plager reduseres når barna får behandling for sine traumerelaterte plager. Denne endringen skjer uavhengig av om barna får en traumespesifikk behandlingsmetode (TF-CBT) eller om de får den behandlingen de vanligvis får på barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, sier Holt.

– I tillegg til det, ser vi at barna får færre depresjonsplager når foreldrene får det bedre følelsesmessig, så foreldrenes plager ser ut til å påvirke barnas depressive plager. Foreldres bedring ser ikke ut til å ha den samme effekten på barnas posttraumatiske plager.

Vold er skamfullt

Uavhengig av hva slags typer traume barna har opplevd, er foreldre både urolige, stresset og opprørte når barna kommer i behandling.

– Skyld- og skamfølelse er tettere knyttet hva barna har opplevd. Og det er spesielt verdt å merke seg at foreldre opplever høyere nivå av skam når barna har opplevd vold i familien, sier Holt

Stor behandlingsstudie

Dataene i doktorgradsprosjektet til Holt baserer seg på en behandlingsstudie hvor Traumefokusert Kognitiv Atferdsterapi (TF-CBT) ble implementert og sammenlignet med terapi som vanligvis blir gitt (Therapy as usual – TAU) ved 8 ulike barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Norge. 156 barn og ungdom mellom 10 og 18 år ble inkludert i studien og målt ved ulike tidspunkt. TF-CBT viste seg å være en effektiv metode for å redusere de fleste av barnas og ungdommenes traumerelaterte vansker.