Tema: Vold og overgrep

Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among Young Survivors of a terrorist attack

Aakvaag, H. F. (2016). Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among Young Survivors of a terrorist attack. (Doktorgradsavhandling).

Pressemelding:

– En betydelig andel av den norske befolkningen har vært utsatt for vold. De som har vært utsatt for én type vold, har ofte også vært utsatt for andre voldstyper. Jo flere voldstyper de har opplevd, jo sterkere er risikoen for nye overgrep, sier Aakvaag.

Utsatt som barn, utsatt som voksen

Avhandlingen viser at barn som er utsatt for vold har økt risiko for å utsettes på nytt som voksne.

– Tidligere forskning har ofte fokusert bare på seksuelle overgrep. Jeg fant at sammenhengen mellom overgrep i barndom og som voksen også gjelder for andre voldstyper.  For eksempel har barn utsatt for psykologisk vold økt risiko for voldtekt i voksen alder, sier Aakvaag.

Skam og skyld hos voldsofre

Mange opplever skyld og skam knyttet til volden. Resultatene viser at det ikke er én type voldsoffer som føler skam og skyld.

– Tidligere har man ofte fokusert på skyld og skam etter seksuelle overgrep og partnervold. I denne studien fant jeg skyld og skam etter mange forskjellige typer vold, for både menn og kvinner.

Aakvaag har også undersøkt skyld og skamfølelse blant de overlevende etter angrepet på Utøya 22. juli 2011.

– Det er ny kunnskap at skyld- og skamfølelse er utbredt også blant ofre for terrorangrep.

Skam, skyld og psykiske problemer

Avhandlingen finner en sammenheng mellom skam- og skyldfølelse, og symptomer på angst og depresjon. Skam ser ut til å være særlig viktig.

– Vi skjuler det vi skammer oss over. Derfor vil mange unnlate å fortelle om volden. Dette er viktig informasjon for helsepersonell og andre som jobber med voldsutsatte. For å få informasjon om voldsopplevelser kan det være nødvendig å spørre eksplisitt, sier Aakvaag.

Om avhandlingen

Avhandlingen baserer seg på to datagrunnlag. Det første er en telefonundersøkelse der 4529 kvinner og menn (alder 18-75) ble spurt om utsatthet for vold og overgrep. Det andre er en intervjustudie med 325 av de 490 overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011.

Forskerne