Topic: Violence and abuse

Treatment for children and adolescents exposed to trauma

Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016). Behandling av barn og ungdom som har erfart traumer [Treatment for children and adolescents exposed to trauma] Norwegian only. In C. Øverlien, M. I. Hauge & J. H. Schultz (Red.) Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. (pp. 237-250). Universitetsforlaget.

The Researchers