Helseth, H. (2017). Fornuft og følelser - muslimers argumenter for kvinners rettigheter i norsk medieoffentlig fra 2000 til 2012 Norwegian only. (Dissertation).

The Researchers