Employees
 

Cheng Seifert, Louisa

Doktorgradsstipendiat
 
Telephone: +4790083042

Projects

Reports

Bråten, B., Kjeøy, I. J. W., Gjefsen, H. M., Gleditsch, R. N., Seifert, L. C., (2023). Informasjon til innvandrerbefolkningen i krisetid. Delrapport 2.

Nosrati, E., Strand, A. H. H., Lise, L., Seifert, L. C., (2022). Tillitsreformen i offentlig sektor. Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester.

Other publications

Bråten, B., Kjeøy, I. J. W., Seifert, L. C., (2023). Kriseinformasjon må nå hele befolkningen. Dagsavisen.