Topic: Violence and abuse

Jensen, T., Granly, L., Hoaas, L. E. C., & Stormyren, S. (2021). Traumefokusert kognitiv atferdsterapi for barn og unge. In K. Martinsen & R. Hagen (Red.) HĂ„ndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge (pp. 239-265). Gyldendal Akademisk.

The Researchers