Kruse, A. E., Elnan, T. S., (2021). Slik endrer dommen mot kulturprofilen synet på voldtekt og overgrepsutsatte.

The Researchers