Ottesen, S. H., Eick, F., & Hilden, P. K. (2015). Erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter. In S. K. N. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (Red.) Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet (pp. 146-164). Gyldendal Juridisk.

The Researchers