Jensen, T. K. (2015). Hvorfor oppdager vi ikke overgrep mot barn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

The Researchers