Kruse, A. E. (2013). Mellom forståelse og ansvar. Terapeuters perspektiver på voldtekt som kjønnet, sosial handling Norwegian only. Universitetet i Oslo. (Master’s thesis).

The Researchers