Augusti, E. M. (2010). Barns oppveksterfaringer og kognitiv utvikling. Psykologisk tidsskrift.

The Researchers