Helseth, H. (2005). "Ingen jenter på skolen her er horer" - en studie av forebyggende arbeid mot seksuell trakassering Norwegian only. (Master’s thesis).

The Researchers