Johansen, R. E. B. (2004). Hvorfor - Spørsmål og svar om vanlige plager for jenter og kvinner som er omskåret [] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

The Researchers