Johansen, R. E. B. (1989). Gammel dans i ny nasjon. etnisk integrasjon og modernisering i Elfenbenskysten Norwegian only. Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).

The Researchers