Bengtson, M., & Jensen, T. K. (1986). Fra stoffmisbruk til behandling. En systematisering av Uteseksjonens formidlingsarbeid og presentasjon av en supplerende forstĂ„elsesramme Norwegian only. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).

The Researchers