Kruse, A. E., Sandnes, H. E., (2020). Voldtektsdømte menn har nytte av motstand i samtaler.

The Researchers