Topic: Violence and abuse

Violence against men in close relationships- pilot study

 
2008 This project has been completed 2009

Project Manager

Project Member

  • Sogn, Hanne

Main objective

Danne grunnlag for å vurdere hjelpebehov og tiltak for menn som utsettes for vold i nære relasjoner

Method

Første del av rapporten bygger på gjennomgang av norsk og utenlandsk forskning om menn utsatt for vold i nære relasjoner.

Den andre delen av rapporten er en pilotstudie og bygger på intervjuer med ansatte i ulike instanser som kommer i kontakt me menn utsatt for vold i nære relasjoner.

I tillegg til dette er det gjennomgått en rekke saker fra Kontoret for voldsoffererstatning, hvor menn har søkt erstatning for skader etter vold fra en nærstående.

Rapporten er delt i 2 hoveddeler. Den første delen består av en gjennomgang av kunnskapsstatus med følgende fokus:

  1. Teoretiske og metodiske utfordringer
  2. Omfang, konsekvenser og hjelpebehov

Den andre delen består av en pilotundersøkelse med hovedvekt på følgende problemstillinger:

  1. Hvordan registrer og identifiserer ulike hjelpeinstanser saker som omhandler vold mot menn i nære relasjoner?
  2. Hvordan rammes menn av vold i nærer relasjoner?
  3. Hva slags typer av hjelpebehov kommuniserer menn som tar kontakt med ulike hjelpeinstanser at de har.

Publications

Sogn, H., & Hjemdal, O. K. (2009). Vold mot menn i nære relasjoner [Violence against men in close relationships] Norwegian only.