Skjemaer til bruk i implementering av kunnskapsbasert praksis

På denne siden finner du spørreskjemaer som kan brukes for å måle faktorer som kan ha betydning for implementering av kunnskapsbasert praksis.

Spørreskjemaene kan brukes til forskningsformål, samt for å overvåke og evaluere implementeringsprosesser til praksisformål.

Alle spørreskjemaene er gratis å laste ned og bruke.

Ved spørsmål, ta kontakt med Karina Egeland.

 

Implementation Citizenship Behavior Scale (ICBS)

Måleinstrumentet består av seks spørsmål og måler handlinger ansatte utfører utover det som formelt forventes for å bidra til vellykket implementering av kunnskapsbasert praksis.

Implementation Citizenship Behavior Scale (ICBS) (PDF, 315.6KB)

Implementation Climate Scale (ICS)

Måleinstrumentet består av 18 påstander og måler i hvor stor grad en organisasjon prioriterer og verdsetter vellykket implementering av kunnskapsbasert praksis. Implementeringsklima kan defineres som ansattes delte oppfatninger av prosedyrer, praksis og atferd som forventes, støttes og belønnes for å bygge opp under effektiv implementering av kunnskapsbasert praksis.

Implementation Climate Scale (ICS) (PDF, 421.2KB)

Implementation Leadership Scale (ILS)

Måleinstrumentet består av 12 spørsmål og måler i hvor stor grad en leder er proaktiv, kunnskapsrik, støttende og utholdende med hensyn til implementering av kunnskapsbasert praksis.

Implementation Leadership Scale (ILS) (PDF, 320.3KB)