Ansatte
Egeland, Karina Pressebilder

Egeland, Karina

Forskningsleder / Forsker II / PhD i psykologi
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 906 02 326

Kompetanseområder

– Implementering av kunnskapsbasert praksis

– PTSD-behandling

– Psykisk helsetjeneste

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., & Saltyte Benth, J. (2021). Recovery-oriented care: mental health workers’ attitudes towards recovery from mental illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 1-8. doi:10.1111/scs.12958

Heiervang, K. S., Egeland, K. M., Landers, M., Ruud, T., Joa, I., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2020). Psychometric Properties of the General Organizational Index (GOI): A Measure of Individualization and Quality Improvement to Complement Program Fidelity. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 47, 920-926. doi:10.1007/s10488-020-01025-2

Egeland, K. M., Hauge, M. I., Ruud, T., Ogden, T., & Heiervang, K. S. (2019). Significance of Leaders for Sustained Use of Evidence-Based Practices: A Qualitative Focus-Group Study with Mental Health Practitioners. Community mental health journal, 55. doi:10.1007/s10597-019-00430-8

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., Landers, M., Ruud, T., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2019). Psychometric Properties of a Fidelity Scale for Illness Management and Recovery. Administration and Policy in Mental Health. doi:10.1007/s10488-019-00992-5

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Färdig, O. R., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2017). How to implement Illness Management and Recovery (IMR) in mental health service settings: Evaluation of the implementation strategy. International Journal of Mental Health Systems, 11:13, 1-10. doi:10.1186/s13033-017-0120-z

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2016). Psychometric properties of the Norwegian version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS): To measure implementation readiness. Health Research Policy and Systems, 14(1). doi:10.1186/s12961-016-0114-3

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S., & Egeland, K. (2012). Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 234-239.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Egeland, K. M. (2018). The role of practitioners in the implementation of evidence-based practices in mental health services: Attitudes, participation, and experiences. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo: Universitetet i Oslo. (Doktorgradsavhandling).

Andre publikasjoner

Bækkelund, H., Egeland, K. M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Endsjø, M. (2019 November). Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norway: Clinical Outcomes. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th annual meeting, Boston.

Egeland, K. M. (2019 March). Implementeringsforskning i en norsk kontekst – status og muligheter for etablering av nasjonalt nettverk. Foredrag på implementeringsforskningsseminar, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVT.

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Laukvik, E. H., Egeland, K. M., & Egeland, K., & Skar, A. M. S. (2019 September). Translation and Adaptation of LOCI for Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norwegian Child and Adult Mental Health Care Services. Paper presented at Society for Implementation Research Collaboration, 2019 biennial, Seattle.

Egeland, K. M. (2018 January). IMR i Norge – veien videre. Foredrag på Nasjonalt seminar for IMR-nettverket, Gardermoen.

Egeland, K. M. (2018 January). Veien videre: hvordan utvikle og vedlikeholde kompetansen etter prosjektslutt?. Foredrag på TF-CBT-konferansen, Oslo.

Egeland, K. M. (2017 April). Utfordringene ved implementering av IMR på Romerike. Foredrag på ISPS, Hamar.

Egeland, K. M. (2017 September). The challenges of implementing IMR in clinical services. Paper presented at EAOF conference, Hamburg.

Egeland, K. M. (2017). Psykisk syke får ikke den beste behandlingen. Dagens medisin.

Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet (2010 – 2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet (2010-2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(3), 261-264.

Pressebilder