Ansatte
Egeland, Karina Pressebilder

Egeland, Karina

Forsker II / master i psykologi
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning

Kompetanseområder

– implementering av kunnskapsbasert praksis

– PTSD-behandling

– psykisk helsetjeneste

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Färdig, O. R., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2017). How to implement Illness Management and Recovery (IMR) in mental health service settings: Evaluation of the implementation strategy. International Journal of Mental Health Systems, 11:13, 1-10. doi:10.1186/s13033-017-0120-z

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2016). Psychometric properties of the Norwegian version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS): To measure implementation readiness. Health Research Policy and Systems, 14(1). doi:10.1186/s12961-016-0114-3

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S., & Egeland, K. (2012). Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 234-239.

Andre publikasjoner

Egeland, K. M. (2018 January). IMR i Norge – veien videre. Foredrag på Nasjonalt seminar for IMR-nettverket, Gardermoen.

Egeland, K. M. (2018 January). Veien videre: hvordan utvikle og vedlikeholde kompetansen etter prosjektslutt?. Foredrag på TF-CBT-konferansen, Oslo.

Egeland, K. M. (2017 April). Utfordringene ved implementering av IMR på Romerike. Foredrag på ISPS, Hamar.

Egeland, K. M. (2017 September). The challenges of implementing IMR in clinical services. Paper presented at EAOF conference, Hamburg.

Egeland, K. M. (2017). Psykisk syke får ikke den beste behandlingen. Dagens medisin.

Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet (2010-2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(3), 261-264.

Pressebilder