Ansatte
Egeland, Karina Pressebilder

Egeland, Karina

Forsker II / PhD i psykologi
Enhet: Seksjon for implementering og behandlingsforskning
Telefon: 906 02 326

Kompetanseområder

– Implementeringsvitenskap, implementeringsledelse og -klima

– Posttraumatisk stresslidelse, kunnskapsbasert praksis

– Psykisk helsetjeneste

 

Egeland er leder for seksjon for implementerings- og behandlingsforskning ved NKVTS. Hun har doktorgrad fra Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (2018).

Egelands forskning fokuserer på å forbedre kvaliteten og likeverdigheten i omsorgen som gis til pasienter i psykisk helsevern og praksismiljøer i offentlig sektor. Dette gjøres ved å identifisere og forbedre faktorer som påvirker vellykket implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert praksis og kvalitet. Egelands doktorgradsavhandling handlet om implementering av Illness Management and Recovery, en behandling for mennesker med alvorlige psykiske lidelser, i kommunale og spesialiserte psykiske helsetjenester. Hennes nåværende arbeid fokuserer på implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD i psykisk helsevern for voksne (DPS). Ved å bruke en implementeringsstrategi kalt Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI), trener Egeland og hennes team ledere til å bli effektive implementeringsledere, for å skape et positivt implementeringsklima og lykkes med å opprettholde PTSD-behandlingsmetoder i deres organisasjoner.

Egeland er leder for den landsomfattende implementeringen av kunskapsbasert praksis for PTSD, initiert av Helsedirektoratet. Teamet samarbeider med flere nasjonale og internasjonale partnere innen traumebehandling og implementeringsforskning.

Egeland er også leder for Norsk nettverk for implementeringsforskning (NIMP), som arrangerer seminarer og en årlig nasjonal implementeringsforskningskonferanse. NIMP samarbeider med European Implementation Collaborative (EIC).

Egeland er mye konsultert av offentlige etater, helsetjenester, kommuner om temaer knyttet til implementering og opprettholdelse av kunnskapsbasert praksis.

Prosjekter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Borge, R. H., Egeland, K. M., Aarons, G. A., Ehrhart, M. G., Sklar, M., & Skar, A. M. S. (2022). “Change Doesn’t Happen by Itself”: A Thematic Analysis of First-Level Leaders’ Experiences Participating in the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) Strategy. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. doi:10.1007/s10488-022-01199-x

Braathu, N., Laukvik, E. H., Egeland, K. M., & Skar, A. M. S. (2022). Validation of the Norwegian versions of the Implementation Leadership Scale (ILS) and Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) in a mental health care setting. BMC Psychology. doi:10.1186/s40359-022-00725-8

Bækkelund, H., Endsjø, M., Peters, N., Babaii, A., & Egeland, K. M. (2022). Implementation of evidence-based treatment for PTSD in Norway: clinical outcomes and impact of probable complex PTSD. European Journal of Psychotraumatology, 13(2). doi:10.1080/20008066.2022.2116827

Egeland, K. M., Engell, T., Halvorsen, J., & Varsi, C. (2022). Proceedings from the Second Annual Conference of the Norwegian Network for Implementation Research. Global Implementation Research and Applications(2), 332-339. doi:10.1007/s43477-022-00069-w

Peters, N., Borge, R. H., Skar, A. M. S., & Egeland, K. M. (2022). Measuring implementation climate: Psychometric properties of the Implementation Climate Scale (ICS) in Norwegian mental health care services. BMC Health Services Research. doi:10.1186/s12913-021-07441-w

Skar, A. M. S., Braathu, N., Peters, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Babaii, A., Borge, R. H., Wentzel-Larsen, T., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., Aarons, G. A., & Egeland, K. M. (2022). A stepped-wedge randomized trial investigating the effect of the Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI) intervention on implementation and transformational leadership, and implementation climate. BMC Health Services Research, 22(1). doi:10.1186/s12913-022-07539-9

Borge, R. H., Skar, A. M. S., Endsjø, M., & Egeland, K. M. (2021). Good soldiers in implementation: validation of the Implementation Citizenship Behavior Scale and its relation to implementation leadership and intentions to use evidence-based practices. Implementation Science Communications, 2. doi:10.1186/s43058-021-00240-8

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., & Saltyte Benth, J. (2021). Recovery-oriented care: mental health workers’ attitudes towards recovery from mental illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35(3), 998. doi:10.1111/scs.12958

Engell, T., Varsi, C., Graverholt, B., & Egeland, K. M. (2021). Launch of the Norwegian Network for Implementation Research (NIMP): Proceedings from the First Annual Conference. Global Implementation Research and Applications. doi:10.1007/s43477-021-00027-y

Heiervang, K. S., Egeland, K. M., Landers, M., Ruud, T., Joa, I., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2020). Psychometric Properties of the General Organizational Index (GOI): A Measure of Individualization and Quality Improvement to Complement Program Fidelity. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 47, 920-926. doi:10.1007/s10488-020-01025-2

Egeland, K. M., Hauge, M. I., Ruud, T., Ogden, T., & Heiervang, K. S. (2019). Significance of Leaders for Sustained Use of Evidence-Based Practices: A Qualitative Focus-Group Study with Mental Health Practitioners. Community mental health journal, 55. doi:10.1007/s10597-019-00430-8

Egeland, K. M., Heiervang, K. S., Landers, M., Ruud, T., Drake, R. E., & Bond, G. R. (2019). Psychometric Properties of a Fidelity Scale for Illness Management and Recovery. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. doi:10.1007/s10488-019-00992-5

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Bækkelund, H., Babaii, A., Granly, L. B., Granly, L., Husebø, G. K., Borge, R. H., Ehrhart, M. G., Sklar, M., Brown, C. H., & Aarons, G. A. (2019). Testing the leadership and organizational change for implementaion (LOCI) intervention in Norwegian mental health clinics: a stepped-wedge cluster randomized design study protocol. Implementation Science, 14(28). doi:10.1186/s13012-019-0873-7

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Färdig, O. R., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2017). How to implement Illness Management and Recovery (IMR) in mental health service settings: Evaluation of the implementation strategy. International Journal of Mental Health Systems, 11:13, 1-10. doi:10.1186/s13033-017-0120-z

Egeland, K. M., Ruud, T., Ogden, T., Lindstrøm, J. C., & Heiervang, K. S. (2016). Psychometric properties of the Norwegian version of the Evidence-Based Practice Attitude Scale (EBPAS): To measure implementation readiness. Health Research Policy and Systems, 14(1). doi:10.1186/s12961-016-0114-3

Ormhaug, S. M., Jensen, T. K., Hukkelberg, S. S., & Egeland, K. (2012). Traumer hos barn – blir de gjemt eller glemt? Kartlegging av traumatiske erfaringer hos barn og unge henvist til BUP. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 49, 234-239.

Bøker og doktorgradsavhandlinger

Egeland, K. M. (2018). The role of practitioners in the implementation of evidence-based practices in mental health services: Attitudes, participation, and experiences. (Doktorgradsavhandling).

Rapporter

Egeland, K. M., Skar, A. M. S., Babaii, A., Borge, R. H., Braathu, N., Bækkelund, H., Endsjø, M., Granly, L., Hansen, K. S., Husebø, G. K., & Peters, N. (2022). Implementering av traumebehandling i spesialisthelsetjenesten: En nasjonal implementering av behandling av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) for barn og voksne. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport Nr 1 2022).

Andre publikasjoner

Egeland, K. M. (2022 May). Hvordan kan klinikken tilrettelegge for bruk av traumebehandling i praksis?. Foredrag på Traumebehandlingskonferansen, Oslo.

Egeland, K. M. (2022 May). Traumefokusert CBT og EMDR i psykisk helsevern for barn, unge og voksne: hva må til?. Foredrag på Tidlig psykosesymposium, Bergen.

Egeland, K. M., Borge, R. H., & Skar, A. M. S. (2022 November). Har implementeringsledelse og implementeringsklima en sammenheng med vellykket implementering?. Foredrag på NIMP konferansen, Radiumhospitalet, Universitetet i Oslo.

Egeland, K. M., Borge, R. H., & Skar, A. M. S. (2022 September). Leadership and Organizational Change for Implementation (LOCI): Past, present, and future. Paper presented at Society for Implementation Research Collaboration, San Diego.

Braathu, N., Braathu, N., Borge, R. H., Peters, N., Endsjø, M., Skar, A. M. S., Laukvik, E. H., & Egeland, K. M. (2021 November). Validation of Six Instruments Used in Evidence-Based Practice Implementation. Paper presented at Fagkonferanse om forskningsbasert implementeringskunnskap, Oslo.

Egeland, K. M., Engell, T., Ertesvåg, S. K., Thøgersen, D. M., Bæver, M., & Varsi, C. (2021). Effektive tiltak mot psykiske lidelser, mobbing og kriminalitet blir ikke tatt i bruk. Forskning.no.

Bækkelund, H., Egeland, K. M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Endsjø, M. (2019 November). Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norway: Clinical Outcomes. Paper presented at International Society for Traumatic Stress Studies 35th annual meeting, Boston.

Egeland, K. M. (2019 March). Implementeringsforskning i en norsk kontekst – status og muligheter for etablering av nasjonalt nettverk. Foredrag på implementeringsforskningsseminar, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVT.

Egeland, K. M., Endsjø, M., Laukvik, E. H., Peters, N., Babaii, A., & Bækkelund, H. (2019). Nytt kartleggingsverktøy for traumer. Tidsskrift for Den norske legeforening, 139(7), 598-599. doi:10.4045/tidsskr.19.0161

Laukvik, E. H., Egeland, K. M., & Egeland, K., & Skar, A. M. S. (2019 September). Translation and Adaptation of LOCI for Implementation of Evidence-Based Treatment for PTSD in Norwegian Child and Adult Mental Health Care Services. Paper presented at Society for Implementation Research Collaboration, 2019 biennial, Seattle.

Egeland, K. M. (2018 January). IMR i Norge – veien videre. Foredrag på Nasjonalt seminar for IMR-nettverket, Gardermoen.

Egeland, K. M. (2018 January). Veien videre: hvordan utvikle og vedlikeholde kompetansen etter prosjektslutt?. Foredrag på TF-CBT-konferansen, Oslo.

Egeland, K. M. (2017 April). Utfordringene ved implementering av IMR på Romerike. Foredrag på ISPS, Hamar.

Egeland, K. M. (2017 September). The challenges of implementing IMR in clinical services. Paper presented at EAOF conference, Hamburg.

Egeland, K. M. (2017). Psykisk syke får ikke den beste behandlingen. Dagens medisin.

Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet (2010 – 2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

Akre, A. G. D., Egeland, K. M., Garpe, K. D., Jørgensen, A. W., & Vaskinn, H. (2015). Å ville hverandre vel: Forpliktende samhandling om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet (2010-2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 12(3), 261-264.

Pressebilder