Informasjon om Trinnvis sammen

Trinnvis sammen er en lavterskel traumebehandling som tilbys i kommunehelsetjenesten. NKVTS er i gang med en RCT-studie hvor vi tester ut om Trinnvis sammen er mer effektiv enn den behandlingen som vanligvis gis. Foreløpig er 19 norske kommuner med i studien. Hvis studien viser gode resultater, er målet å implementere Trinnvis til alle norske kommuner. Noen av dere jobber i BUPer som er tilknyttet kommunehelsetjenester som tilbyr Trinnvis sammen nå. Litt informasjon om Trinnvis vil derfor være nyttig om dere får barn i behandling som allerede har mottatt Trinnvis sammen.

Trinnvis sammen (tidligere Trinnvis TF-CBT) er en lavterskel traumebehandling for barn i alderen 7-12 år som strever med signifikante symptomer på posttraumatisk stress (PTSS) etter en eller flere traumatiserende hendelser.

Til forskjell fra vanlig TF-CBT som tilbys i BUP, er Trinnvis sammen en delvis hjemmebasert korttidsbehandling. Barnets omsorgsgiver inntar derved rollen som den primære hjelperen, under veiledning av en terapeut. Behandlingen kan tilpasses ulike typer traumer og vanskelige opplevelser. Det er en forutsetning at barnet har en tilstrekkelig stabil omsorgssituasjon. Under finner du informasjon til BUP-terapeuter om Trinnvis sammen, en brosjyre om Trinnvis-studien og lenke til Trinnvis sammen sine nettsider.