Trinnvis sammen

Trinnvis TF-CBT

Trinnvis sammen (tidligere Trinnvis TF-CBT) er en lavterskel traumebehandling for barn i alderen 7-12 år som strever med signifikante symptomer på posttraumatisk stress (PTSS) etter en eller flere traumatiserende hendelser.  

 

Far og sønn later som de flyr ved kjøkkenbenk

Til forskjell fra vanlig TF-CBT som tilbys i BUP, er Trinnvis sammen en delvis hjemmebasert korttidsbehandling. Barnets omsorgsgiver inntar derved rollen som den primære hjelperen, under veiledning av en terapeut. Behandlingen kan tilpasses ulike typer traumer og vanskelige opplevelser. Det er en forutsetning at barnet har en tilstrekkelig stabil omsorgssituasjon.

Trinnvis sammen tar sikte på å hjelpe barnet med å håndtere tanker rundt traumeerfaringen, kontrollere vanskelige minner og med å gjenvinne funksjon i det daglige gjennom ulike avslapnings-, eksponerings- og mestringsøvelser. Behandlingsforløpet er relativt kort, tar sikte på å styrke omsorgspersonens evne til å hjelpe og støtte barnet.

Traumebehandling i kommunehelsetjenesten

NKVTS har nylig publisert resultater fra et pilotprosjekt av Trinnvis sammen (tidligere Trinnvis TF-CBT)  i Norge, i samarbeid med University of South Florida (USF). Resultatene er publisert i notatat Tidlig hjelp til traumeutsatte barn (pdf). Pilotprosjektet viser gode behandlingsresultater for barna som har deltatt. Videre fremover vil NKVTS nå gjennomføre et større prosjekt i et utvalg kommuner for å få mer kunnskap om hvor effektiv Trinnvis sammen er sammenlignet med det ordinære tilbudet for traumeutsatte barn og unge i kommunale tjenester for psykisk helse. Prosjektet kalles Effektivitetsstudien som du kan lese om her

Dersom Trinnvis sammen viser seg mer effektiv enn det ordinære behandlingstilbudet, vil det kunne bli aktuelt å implementere metoden bredere i landets kommunehelsetjenester.

 

Dette prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet (Hdir) og Helse og omsorgsdepartementet (HOD), og gjennomføres av en prosjektgruppe ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Les mer i brosjyren vår: Trinnvis sammen(pdf)

Disse kommunene er så langt med i prosjektet

   

*Fra Drammen kommune er Mjøndalen og Konnerud bydeler med i prosjektet

*Fra Oslo kommune er Alna og Grorud bydeler med i prosjektet

Ønsker du å delta i studien i din kommune?

Her finner du kontaktinfo:

Alna

Asker

Bærum

Drammen

Fredrikstad

Frogn

Færder

Gjerdrum

Grorud

Holmestrand

Kongsberg 

Lier

Moss

Rakkestad

Rælingen

Sandnes

Sarpsborg 

Tønsberg

Vågan

Ønsker din kommune å være med på prosjektet?
Ta kontakt med vår prosjektkoordinator:

Guro Haga
E-post:
guro.haga@nkvts.no
Tlf: 47903743