کروناویروس: توصیه برای کسانی که مشکلات صحت روانی دارند

ممکن است عفونت کروناویروس و اقدامات کنترول عفونت آن منجر به استرس زیادی برای همه و شاید به قسم خاص برای افرادی شود که مشکلات صحت روانی یا مشکلات سوءمصرف مواد را تجربه می کنند.

نگرانی ها و استرس های مرتبط با این وضعیت می تواند باعث تشدید مشکلات صحت روانی شود که آنها را تجربه می کنید یا ممکن است منجر به بروز اعراض و علائم جدیدی شود. علاوه بر این، اقدامات انجام شده در جامعه می تواند استفاده از استراتیژی های مقابله ای که در شرایطی بجز حالت فعلی برایتان مفید بود را سخت تر نماید. این مسئله به قسم خاص در صورتی صادق است که به دلیل ابتلا به کروناویروس در قرنطینه بوده یا جداسازی شده باشید.

ممکن است توصیه های زیر مفید باشد:

  • مهم است که کوشش کنید به پلان معالجوی نورمال خود پایبند بمانید. لطفاً در صورت ضرورت یا در صورت داشتن کدام سؤالی، با داکتر صحت روانی (تراپیست) یا سایر کارکنان حمایوی به تماس شوید. به قسم خاص این مسئله در صورتی اهمیت دارد که متوجه شوید صحت روانی شما به شکل قابل توجهی در حال بدتر شدن است. اجازه ندهید تمرکز بر کنترول عفونت باعث غفلت کردن از مراقبت از صحت خودتان شود.
  • توصیه جداگانه ای در مورد مدیریت استرس برای افرادی که در قرنطینه بوده و جداسازی شده اند تهیه شده است. همچنین ممکن است توصیه های فوق برای افرادی که مصاب به مشکلات صحت روانی هستند مفید باشد.
  • به یاد داشته باشید که از استراتیژی های مقابله ای که قبلاً برای شما مفید بوده است، استفاده کنید. اگر به دلیل اقدامات فعلی کنترول عفونت نمی توان از آنها استفاده کرد، سعی کنید انتخاب های دیگری را پیدا کنید. در صورت ضرورت به کمک و مشاوره در رابطه با موارد فوق، با داکتر صحت روانی یا شبکه حمایتی خود به تماس شوید.
  • حفظ عادات و ساختار نورمال روزانه بسیار مهم است، به خصوص اگر در قرنطینه بوده/جداسازی شده باشید یا به دلیل اقدامات کنترول عفونت اجازه اشتراک در فعالیت های عادی را پیدا نکرده باشید.
  • اگر قادر نیستید حضورا ملاقات کنید، ارتباط اجتماعی خود را از طریق تلیفون یا رسانه های اجتماعی با دوستان، خانواده و سایر افرادی که از شما حمایت می کنند حفظ نمایید.
  • توجه داشته باشید که ممکن است مشکلات و سابقه صحت روانی شما بر نحوه فکر کردن، احساس نمودن و عکس العمل نشان دادن نسبت به وضعیت کروناویروس تأثیر داشته باشد.
  • داشتن احساس اضطراب، استرس یا نگرانی غیرمعمول نیست.
  • به یاد داشته باشید که گرچند اقدامات در حال انجام فعلی زیاد است، هدف این اقدامات آن است که از مصاب شدن اشخاص بیشتر جلوگیری شود و به  قسم خاص از افرادی که در مقابل کروناویروس آسیب پذیر هستند، محافظت شود.