کرونا: توصیه های برای کودکان و نوجوانان دچار مشکلات عاطفی

وایرس کرونا باعث بروز وضعیت اضطراری در ناروی شده است. ولی این دوره هم خواهد گذشت. وضعیت دوباره عادی خواهد شد؛ البته تا هنوز زمان آن را نمیدانیم.

 

وایرس کرونا به سرعت زیاد در مردم سرایت میکند. در شرایط غیرعادی این چنین، تحمل مشکلات عاطفی جدید ممکن است دشوارتر شود.

تغییرات عمده در زنده گی روزمره ممکن باعث شود که برخی کودکان و نوجوانان دچار مشکلات عاطفی با افکار، احساسات و نگرانی های تازه  روبرو شوند. این وضعیت طبیعی است. در این شرایط بهتر است با یک فرد بزرگسال مورد اعتماد صحبت کنید.

اگر احساس سردرگمی میکنید، از استراتیژی های کسب آرامش استفاده کنید. اینها را امتحان کنید:

  • زمان مشخص خواب و بیداری را تعیین کنید
  • برای غذا خوردن برنامه منظم تدوین کنید
  • به کارهای مورد علاقه خود مصروف شوید
  • از طریق شبکه های اجتماعی با دوستان و اقارب  تان ارتباط برقرار کنید

با ورود به صفحه دیجیتلی مکتب خود، با معلم و همصنفی های خود در ارتباط بمانید.

اگر مشکل روانی  دارید یا اگر به طور منظم با شخص خاص مانند نرس صحت عامه صحبت میکنید، میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی با آنها تماس بگیرید یا ارتباط برقرار کنید.

اگر میخواهید با کسی صحبت کنید، میتوانید از این صفحات استفاده کنید:

  • Kors på halsen، خط راهنمای صلیب سرخ مخصوص افراد زیر 18 سال: با شماره 800 333 21 تماس بگیرید یا به صورت زنده گفتگو کنید