Tema: Vold og overgrep

En uke med vold. – En øyeblikksstudie av hjelpeapparatets arbeid i saker om vold i nære relasjoner

En uke med vold består av en kartlegging av saker om vold i nære relasjoner som det arbeides med i ulike typer av instanser i løpet av en bestemt uke.

 
2004 Dette prosjektet er gjennomført 2004

Prosjektleder

Prosjektdeltaker

  • Sogn, Hanne

Hovedmål

Kompetansesenter for voldsofferarbeid[1] fikk i juli 2003 i oppdrag fra Justis- og politidepartementet å delta i forberedelsene til en registrering av ulike instansers arbeid med familievold, med hovedfokus på vold mot kvinner.

Bakgrunnen for prosjektet var at departementet ønsket å skape offentlig oppmerksomhet rundt den volden som omtales som «skjult» og bidra til å synliggjøre og øke oppmerksomheten om dette problemet. Undersøkelsen var inspirert av en engelsk studie, The Day to Count.

I Norge var studien en «øyeblikksstudie» av hjelpeinstansers arbeid med denne type vold, i en bestemt uke i 2003.

På oppdrag fra Justis­departementet gir Notatet en oppsummering og en evaluering av undersøkelsen.

[1] Kompetansesenter for voldsofferarbeid ble 1. januar 2004 en del av det nye Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Tilleggsinformasjon

Publikasjoner

Lingås, V. S. 2004. En uke med vold: En øyeblikksstudie av hjelpeapparatets arbeid i saker om vold i nære relasjoner Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport).

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater