Tema: Vold og overgrep

Kartlegging av behandlingstilbudet til voldsutøvere

 
2006 Dette prosjektet er gjennomført 2007

Prosjektdeltakere

  • Paulsen, Majken
  • Jonassen, Wenche

Mål

Kartlegging av hjelpe- og behandlingstilbudet til barn, unge og voksne med volds- og aggresjonsproblemer i Norge.

Metode

Basert på en to spørreskjemaundersøkelser til instanser som arbeider med behandling av personer med volds- og aggresjonsproblemer. Den ene undersøkelsen gjaldt kartleggingen av tilbudet til voksne og den andre gjaldt kartlegging av tilbudet til barn og ungdom.

Publikasjoner

Jonassen, W., & Paulsen, M. (2007). Hjelp og behandling til personer med volds- og aggresjonsproblemer: en nasjonal kartlegging av tilbud.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater