Tema: Vold og overgrep

Kartlegging av forebyggingstiltak mot vold i Norge

Dette prosjektet skal dokumentere programmer og aktiviteter rettet mot voldsforebygging i Norge. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet i tilknytning til samarbeid med Violence Prevention Alliance (VPA) -WHO.

 
2011 Dette prosjektet er gjennomført 2011

Prosjektleder

 • Heir, Trond

  Heir, Trond

  Forsker I/Professor II ,UiO / dr. scient.

  Vis profil

Prosjektdeltaker

Hovedmål

Prosjektets resultater skal presenteres på det 6. møtet om «Violence and Injury Prevention,» som arrangeres i Oslo, i oktober 2011. NKVTS er partnerorganisasjon for Violence Prevention Alliance (VPA) – WHO, for gjennomføring av dette møtet.  

Innen september 2011 skal prosjektet ha framskaffet beskrivelser av programmer og aktiviteter i Norge, relatert til forbygging av vold; herunder

 • sammendrag av arbeidsmetoder, målgrupper, organisering og evaluering av effekt av aktiviterer og tiltak
 • beskrivelser av relevante datasett basert på eksisterende og planlagte undersøkelser som vedrører voldsforebygging i Norge
 • informasjon om relevant faglig innhold (om voldsforebygging) i undervisningstilbud som gis av NKVTS, RVTS’ene og andre
 • utvikle en samlet oversikt på engelsk av NKVTS’ prosjekter og aktiviteter som er relevante i forhold til VPA’s arbeid

 

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater