Tema: Vold og overgrep

Krisesentrene: Krisesenterstatistikk 2004

 
2004 Dette prosjektet er gjennomført 2005

Prosjektdeltaker

  • Jonassen, Wenche

Hovedmål

Utarbeide en statistikk som viser bruken av krisesentrene i 2004 og utgi et notat på grunnlag av krisesentrenes statistikkregistreringer.

Tilleggsinformasjon

NKVTS har fått i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet å samle inn krisesenterstatistikken for 2004. Det utarbeides en enkel samlet statistikk om antall krisetelefonhenvendelser, hvor mange kvinner, barn og menn som bodde på krisesentrene eller som kom til krisesentrene for samtale, fordelt på krisesenter og fylke. Videre vil det gå frem hvor mange kommuner som støtter krisesentrene økonomisk. Samlestatistikken vil foreligge i løpet av februar/mars 2005.

I tillegg vil det bli utarbeidet et notat på grunnlag av krisesentrenes registreringer av brukere som bodde på eller som besøkte krisesentrene på dagtid i 2004. Denne statistikken inneholder bakgrunnsopplysninger om brukere og overgripere, årsaker til kontakten med sentrene, hvilke instanser som henviste kvinnene dit, hvor lenge overgrepene har pågått, hvilke hjelpeinstanser som ble koplet inn og hvilken bistand krisesentrene ga brukerne etc.

Publikasjoner

Jonassen, W. (2005). Krisesenterstatistikk 2004.

Jonassen, W. (2004). Krisesentrene 2003. En kommentert statistikk.

Hold deg oppdatert på dette prosjektet

Vi sender deg en e-post når vi legger til nye resultater